Marktvister är är ju inte helt ovanliga. De har förmodligen funnits ända sedan någon först kallade en mark för sin. I Älmhult har villaägare börjat göra intrång på kommunens mark. Det har upprört andra invånare som i sin tur har hört av sig till kommunen och klagat. När miljö- och byggnämnden senare tog upp ärendet för diskussion visade det sig stämma. Flera villaägare har utökat sin mark. En av dem med hela 100 kvadratmeter. Allt på kommunens bekostnad. Trots det är det i nuläget inte säkert om kommunen kommer att agera.

Gävles förorenade mark

Det är inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö som växer, det gör även Gävle. Där har det blivit allt svårare att hitta mark att bygga på och därför har länsstyrelsen gjort det möjligt för kommunen att satsa miljoner på att sanera gamla industritomter. I vissa delar har man därför spridit ut ”mesa” (som mest består av kalk) som både höjer pH-värdet, binder och på så vis hindrar tungmetaller från att spridas ytterligare. Tungmetallerna det rör sig om är främst bly, nickel och kadmium.

Efter saneringen hoppas kommunen att det ska bli möjligt att kunna bygga bostäder på marken istället.

Söderköpings förorenade mark

I Söderköping står man inför ett mer akut problem. Där har man nämligen upptäckt att marken kring en skola är giftig och måste saneras. Eftersom sanering tar ett tag så måste de nu dessutom bestämma sig för om man ska bygga en helt ny skola.

Anledningen till att området blev förorenat berodde på att en dieseltank började läcka. Tanken låg i anslutning till Tingshuset som ligger bredvid skolan. Läckaget var så omfattande att en sanering krävs. Enligt lag så är det fortfarande möjligt att kunna arbeta i tingshuset, förutsatt att man förbättrar ventilationen. För skolor och bostäder gäller andra regler. Oavsett om Söderköping bestämmer sig för att renovera eller bygga nytt som kommer prislappen för kalaset att landa på runt 200 miljoner kronor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton + två =